Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu "KLUB" edycja 2024

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu "KLUB" edycja 2024

Z radością informujemy, że nasz Klub znalazł się wśród 6 806 klubów sportowych, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach Rządowego Programu "KLUB" edycja 2024

Cele Programu to:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
  2. wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  3. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  4. stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu

Operator Krajowy na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS)

Wszelkie szczegóły dotyczące dofinansowania dostępne są tutaj 

W ramach dofinansowania otrzymaliśmy 12 000 zł.

Bardzo dziękujemy!