Dotacje na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży

Dotacje na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży

Miasto przyznało dotacje dla 19 klubów sportowych. Do Klubów trafi łącznie 550 tysięcy złotych na szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

Prezesi klubów, które otrzymały dotacje 5 lutego podpisali stosowne umowy.

Celem udzielanego wsparcia jest promowanie zdrowego stylu życia, rozwoju pasji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brane są między innymi takie kryteria jak osiągnięcia sportowe za poprzedni rok, liczba zawodników, ilość zawodników powołanych do kadry narodowej, czy wojewódzkiej, wysokie wyniki sportowe a także poziom dotychczasowej współpracy wnioskodawcy z Gminą Miejską Starogard Gdański.

Nasz Klub otrzymał dotację w kwocie 38 111,00 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://starogard.pl/miasto/stawiamy-na-sport-dotacje-przyznane-137278/?fbclid=IwAR1t79PWnkBXnxOdNaMykt_Okn0YZsWD5xVp6rE7hktwhTF2J4HopJLHV80